Plán a postup zakládání staveb

Plán a postup zakládání staveb. v plánu a procesu zakládání budov je důležitou fází výstavby budovy. Stavební inženýr se rozhodl vytvořit plán a návrh základu podle struktury zatížení budovy a typu půdy, jako je měkká půda tvrdá půda a skalnatý povrch  Plán a postup zakládání staveb
Plán a postup zakládání staveb

v plánu a procesu zakládání budov je důležitou fází výstavby budovy. Stavební inženýr se rozhodl vypracovat plán a návrh základu podle nosné struktury budovy a typu zeminy jako měkká zemina tvrdá zemina a skalnatý povrch.

Při návrhu dispozičního plánu základu se skládá z různých postupů a kroků, nejprve bychom měli za pomoci stavebního inženýra zpracovat plán pozemní stavby bytového nebo podnikatelského účelu. vytvořit plán a návrh vašeho domu je na výběr a odhadnout množství a náklady na materiál, jako je ocel pískový cement a kamenivo a náklady na práci.

a v tomto tématu víme pouze o plánu a postupu založení stavby.

  Plán a postup zakládání staveb
Plán a postup zakládání staveb

Co je plán a postup uspořádání základů budovy

základy stavby: - Základové práce jsou důležité ve fázi výstavby budovy, Návrh základů především na základě únosnosti, jedná se o nosnou konstrukci zhotovenou ve spodní konstrukci budovy v zemní zemině.Nejprve bychom se měli rozhodnout o typu půdy, jako je tvrdá půda měkká půda a kamenitá půda a písčitá půda, poté bychom se měli rozhodnout pro proces zakládání. Existuje několik kroků a postupů pro uspořádání základů budovy: -

  Plán a postup zakládání staveb
Plán a postup zakládání staveb

Jaké jsou kroky procesu uspořádání základů

Různé kroky procesu uspořádání základů jsou následující: -
1) Zemní výkopové práce
2) písek plnicí
3) cihlová plochá podešev
4) Práce PCC
5) RCC práce sloupu
6) zásyp zeminou a pískem
7) vyrovnání terénu
8) soklový nosník
9) Vrstva DPCCo je to zemní výkop v půdorysu základů?

podle projektu a plánu stavby bychom měli nejprve vykopat zeminu nebo provést zemní výkop prací nebo strojem.

Víme, že půda má mnoho typů, jako je písčitá půda, tvrdá půda, měkká půda a kamenitá půda. Při provádění zemních výkopů bychom měli mít na paměti povahu půdy. Obecně se zemní práce provádějí výkopy pro založení rozměr je cca 5'×5'×5'.

  Plán a postup zakládání staveb
Plán a postup zakládání staveb

Co je písková výplň v plánu uspořádání základů?

druhý důležitý proces pro práci na půdorysu základů v pískovém plnění bychom měli umístit jemné kamenivo písku do výšky 3 palce v rozměru 5'×5' a vyrovnejte to všude kolem zemního výkopu.Co je zděný plochý obklad v půdorysu základů?

po umístění 3 palce úrovně písku do zemního výkopu bychom měli umístit jednu vrstvu cihel na rovné místo do výšky 3 palce v rozměru 5'×5'.

Co je to práce PCC v nadaci?

po položení jedné vrstvy cihelného obkladu nechat PCC zpracovat v poměru 1:2:4 cementového písku a kameniva a vyrovnat do výšky 4 palce v rozměru 5'×5'.

RCC práce sloupu v základu

RCC práce v důležité fázi základových prací. Podle návrhu domu bychom měli použít přesné množství oceli a betonu.obecně beton výztuž se používá v poměru směsi (1:1,5:3) cementového písku a kameniva. RCC práce se provádí v obdélníkovém lichoběžníkovém tvaru - obdélníkový rozměr je zmenšené o 3 palce od obou straně, takže má obdélníkový RCC rozměr je 4,5′ × 4,5′ až do výšky 6 palců a lichoběžníkového tvaru RCC s prací rozměr do 1 stopy a sloup, které jsou vyrobeny mají rozměr 10″×10″ do výšky 2,5 stopy.

◆ Můžete mě sledovat Facebook a přihlaste se k odběru našich Youtube KanálMěli byste také navštívit: -

1) co je beton a jeho druhy a vlastnosti2) konkrétní výpočet množství pro schodiště a jeho vzorec

3) jak vypočítat hmotnost desky z měkké oceli a odvodit její vzorec

4) vypočítejte množství cementového písku na zdivo 10 m3

5) výpočet cementu při práci s dlaždicemi o ploše sto čtverečních stop

6) výpočet hmotnosti ocelové tyče a její vzorec

7) co je to příměs do betonu a její druhy a vlastnosti

zemino-písková výplň:- zbytkový prostor zemních prací výkop je vyplněn směsí zeminy a písku až do úrovně terénu.

*7) vyrovnání terénu :- vyrovnání terénu je provedeno cihelným plochým zdivem. Nad terénem se položí 2-3 cihelné ploché vrstvy, které spojují celý sloup a dávají tvar cihlové zdi budovy.

*8) soklový nosník:- soklový trám RCC práce je důležitou fází pro zakládání staveb, provádí se nad terénem po cihelném plošném ostění.

*9) Vrstva DPC :- je odolný proti vlhkosti Vrstva umístěná na soklovém trámu, aby se zabránilo vlhkosti cihlové zdi. Víme, že v důsledku kapilárního působení vody vystupuje ze zeminy do cihlové zdi, měli bychom na sokl poskytnout silnou vrstvu 25 mm DPC paprsek.

●Nyní jste na řadě: – pokud jste rádi, že vidíte tato témata, prosím sdílejte a komentujte, a pokud máte nějaký dotaz nebo otázku, zeptejte se

◆ Můžete mě sledovat Facebook a přihlaste se k odběru našich Youtube Kanál

Další důležité příspěvky:―

  1. Hmotnost železobetonu na kubickou stopu
  2. Jaký je rozdíl mezi dlouhým a krátkým sloupcem
  3. Tloušťka střešní desky pro 1, 2, 3 nebo vícepodlažní dům
  4. Jaký je rozdíl mezi hlavní lištou a distribuční lištou
  5. Jak vypočítat řeznou délku trojúhelníkových třmenů